Výklad jógy

B. K. S. Iyengar (Bellur Krišnamačárja Sundararaja Iyengar, nar. 14. prosince 1918) je považován za jednoho z nejvý­znamnějších učitelů jógy současnosti. Jeho učitelem byl otec moderní jógy Tirumalal Krišnamačárja, z jehož uče­ní vzešly všechny směry jógy, které zná dnešní svět. B. K. S. Iyengar je právem považován za učitele, který se ve 20. stole­tí zasloužil o rozšíření klasické hatha jógy po celém světě. Směr jógy, který vyučuje, začali jeho žáci nazývat Iyengarova jóga. 
 
B. K. S. Iyengar byl v dětství slabý a trpěl mnoha nemocemi. Ve čtrnácti odešel do Mysore ke svému švagrovi Tirumalaí Krišnamačarjovi, aby praxí jógy upevnil své chatrné zdraví. V roce 1937 ho Kriš­narnačárja poslal učit do Puny. Iyengar neměl ze začátku příliš mnoho žáků a kaž­dý den věnoval mnoho hodin vlastní praxi. V roce 1952 se spřátelil se slavným hous­listou Yehudi Menuhinem, který ho popr­vé pozval, aby učil na západě. Iyengarův věhlas postupně rostl. V roce 1975 otevřel v Puně Ramamani lyengar Memorial Yoga lnstitute (RIMYI), kam dodnes jezdí tisíce studentů z celého světa. Dvě z jeho šesti dětí - dcera Geeta a syn Prashant se rovněž stali uznávanými učiteli Iyengarovy jógy. 
 
B. K. S. lyengar používal své tělo jako živou laboratoř při své každodenní praxi po více než 70 let. Sledoval účinky jednotlivých ásan na lidské zdraví a psychiku a zkoumal působení ásan na zmírnění nejrůznějších zdravotních problémů. Postupně rozvi­nul systém pomůcek jako např. pásků, lan a dřevěných cihel, aby umožnil lidem všech věkových skupin i lidem, kteří trpí nějakým fyzickým omezením, zaujmout jógové pozice a mít z nich plný užitek. Sám však řiká, že cvičení jógy přesahuje rámec pohybů fyzického těla. Praxe ásan pro udržení zdraví a pružnosti těla je jako vnější cvičení pouze počátečním, nikoliv konečným cílem jógové cesty. Člověk hledá i v těch nejjednodušších ásanách tři úrovně - vnější, která dodává tělu pevnost a sílu; vnitřní hledání, které upevňuje inteligenci a vědomí ve všech částech těla, a nejvnitř­nější úroveň, v níž dochází k osvobození duše - zjednodušeně sjednocení těla, mysli a duše. 
 
B. K. S. Iyengar se zasloužil o mnoho věci, které studenti jógy po celém světě považují za samozřejmost - způsob, jakým uvažuje­me o poloze a srovnání těla, pokyny a ter­minologie učitelů, které nás dovedou ke správnému srovnání těla, řazení ásan do jednotlivých sekvencí, používání pomůcek a využití jógy jako terapeutického nástroje ke zmírnění zdravotních problémů. 
Můžeme doručit do:
24.7.2024
Skladem (2 ks)
899 Kč
Kategorie: Knihy o józe
B. K. S. Iyengar (Bellur Krišnamačárja Sundararaja Iyengar, nar. 14. prosince 1918) je považován za jednoho z nejvý­znamnějších učitelů jógy současnosti. Jeho učitelem byl otec moderní jógy Tirumalal Krišnamačárja, z jehož uče­ní vzešly všechny směry jógy, které zná dnešní svět. B. K. S. Iyengar je právem považován za učitele, který se ve 20. stole­tí zasloužil o rozšíření klasické hatha jógy po celém světě. Směr jógy, který vyučuje, začali jeho žáci nazývat Iyengarova jóga. 
 
B. K. S. Iyengar byl v dětství slabý a trpěl mnoha nemocemi. Ve čtrnácti odešel do Mysore ke svému švagrovi Tirumalaí Krišnamačarjovi, aby praxí jógy upevnil své chatrné zdraví. V roce 1937 ho Kriš­narnačárja poslal učit do Puny. Iyengar neměl ze začátku příliš mnoho žáků a kaž­dý den věnoval mnoho hodin vlastní praxi. V roce 1952 se spřátelil se slavným hous­listou Yehudi Menuhinem, který ho popr­vé pozval, aby učil na západě. Iyengarův věhlas postupně rostl. V roce 1975 otevřel v Puně Ramamani lyengar Memorial Yoga lnstitute (RIMYI), kam dodnes jezdí tisíce studentů z celého světa. Dvě z jeho šesti dětí - dcera Geeta a syn Prashant se rovněž stali uznávanými učiteli Iyengarovy jógy. 
 
B. K. S. lyengar používal své tělo jako živou laboratoř při své každodenní praxi po více než 70 let. Sledoval účinky jednotlivých ásan na lidské zdraví a psychiku a zkoumal působení ásan na zmírnění nejrůznějších zdravotních problémů. Postupně rozvi­nul systém pomůcek jako např. pásků, lan a dřevěných cihel, aby umožnil lidem všech věkových skupin i lidem, kteří trpí nějakým fyzickým omezením, zaujmout jógové pozice a mít z nich plný užitek. Sám však řiká, že cvičení jógy přesahuje rámec pohybů fyzického těla. Praxe ásan pro udržení zdraví a pružnosti těla je jako vnější cvičení pouze počátečním, nikoliv konečným cílem jógové cesty. Člověk hledá i v těch nejjednodušších ásanách tři úrovně - vnější, která dodává tělu pevnost a sílu; vnitřní hledání, které upevňuje inteligenci a vědomí ve všech částech těla, a nejvnitř­nější úroveň, v níž dochází k osvobození duše - zjednodušeně sjednocení těla, mysli a duše. 
 
B. K. S. Iyengar se zasloužil o mnoho věci, které studenti jógy po celém světě považují za samozřejmost - způsob, jakým uvažuje­me o poloze a srovnání těla, pokyny a ter­minologie učitelů, které nás dovedou ke správnému srovnání těla, řazení ásan do jednotlivých sekvencí, používání pomůcek a využití jógy jako terapeutického nástroje ke zmírnění zdravotních problémů.